ANDRYCHÓW

POZNAJ SWOJE MIASTO

ANDRYCHÓW - MIASTO UTKANE Z ATRAKCJI - Miasto i gmina Andrychów znajdują się na południu Polski. W najbliższym sąsiedztwie są takie miasta, jak: Kraków, Bielsko-Biała oraz Wadowice i Oświęcim.

Miasto jest siedzibą gminy, w skład której wchodzi 8 sołectw Inwałd, Zagórnik, Sułkowice Łęg, Sułkowice Bolęcina, Brzezinka, Targanice, Rzyki, Roczyny. Powierzchnia Gminy – 100 km2, zamieszkuje ją około 44 tys. mieszkańców.


POZNAJ SWOJE MIASTO ANDRYCHÓW - wycieczka dla uczniów ciuchcią turystyczną po Andrychowie to idealny sposób na zapoznanie się z ważniejszymi miejscami. Taka wycieczka to połączenie edukacji i przyjemności. Ciuchcia turystyczna mija kilkanaście najważniejszych obiektów Miasta Andrychów, niektóre z nich wspomniane są poniżej.

pałac bobrowskich

Zwany popularnie „zamkiem”. Pierwotny budynek mający charakter obronny powstał w tym miejscu w I połowie XVII wieku. Wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany, obecny klasycystyczny wygląd uzyskał w I połowie XIX wieku. Klasycystyczny, w kształcie podkowy, murowany, parterowy. Składa się ze skrzydła głównego i dostawionych do niego pod kątem prostym dwóch skrzydeł bocznych. Pośrodku skrzydła głównego od strony zajazdu czterokolumnowy portyk. Otoczony był parkiem w stylu angielskim. Obecnie w zachodnim skrzydle pałacu mieści się siedziba Towarzystwa Miłośników Andrychowa.

izba regionalna ziemi andrychowskiej

Prowadzona przez Towarzystwo Miłośników Andrychowa. Znajdują się w niej ekspozycje różnych rzemiosł: tradycyjnego andrychowskiego tkactwa, garncarstwa, kowalstwa, szewstwa, eksponaty dokumentujące historię miasta, rolnictwa, itp. W Izbie organizowane są wystawy czasowe.

park miejski

Park miejski, znajdujący się na terenie dawnego parku podworskiego, został udostępniony po II wojnie światowej, po usunięciu muru oddzielającego go od Rynku. Do dziś stanowi popularne miejsce odpoczynku dla wielu andrychowian, odbywają się tu również imprezy kulturalne. W parku znajdują się stare okazy drzew, będące pozostałością dawnego założenia parkowego, z kilkoma drzewami pomnikowymi, w tym platanem klonolistnym. Do atrakcji parku należą również cenne gatunki ptactwa wodnego. Zachęcamy do spacerów po parku, odwiedzenia znajdującego się tu placu zabaw, czy rozegrania partii szachów przy stolikach nad stawem.

Kościół pw. Św. Macieja Apostoła

Kościół z 1646 roku. W późniejszych wiekach kilkakrotnie przebudowywany i rozbudowywany (m.in. w 1725 roku dobudowano dwie kaplice). Murowany, trójnawowy, orientowany, od zachodu wieża. Do ciekawszych elementów wyposażenia świątyni należą: barokowa chrzcielnica z XVIII wieku, obraz Matka Boża Królowa Różańca Świętego z 1725 roku (namalowany z polecenia Salomei Czernej, ówczesnej właścicielki miasta), obraz Święta Rodzina autorstwa Piotra Stachiewicza z 1886 roku.

Krypty przy Kościele św. Macieja - z początku XVIII w. Młodsza z cegły (krypta św. Wojciecha) i starsza – kamienna (krypta św. Rodziny) z dobrze zachowanymi stalaktytowymi naciekami.

plac mickiewicza

Plac Mickiewicza, rozciągający się między ulicami Krakowską i Legionów, początkowo otwarty był jedynie od strony północnej i znajdowały się na nim jatki rzeźnicze. Na pocz. XX w. władze miasta wykupiły nieruchomości zamykające plac od strony ul. Legionów. Od tamtego czasu pełnił on różne funkcje: placu sportowego, targowego, dworca autobusowego. Obecnie, ozdobiony fontanną, stanowi miejsce rekreacyjne, odbywają się tu także wydarzenia kulturalne.

radio andrychów

„Twoje Radio Andrychów” rozpoczęło swoją działalność 12 września 2005 roku. Pierwsza, inauguracyjna „audycja” została wyemitowana 30 czerwca 2005 roku dla radnych gminy Andrychów zebranych na 34. sesji Rady Miejskiej w Andrychowie. Była to krótka, trwająca około 3 minut informacja o powstaniu tego radia (radni nie wiedzieli o tym wcześniej), o planach jego działalności i spółce Polskie Fale Średnie. Nie była to zatem normalna, szeroko dostępna audycja, a właściwie przekaz radiowy do sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie.
„Twoje Radio Andrychów” utworzone zostało z myślą o objęciu jego zasięgiem mieszkańców Gminy Andrychów. Nadajnik andrychowski pozwala jednak na odbiór audycji dość daleko poza granicami Gminy Andrychów.

miejska biblioteka publiczna

Powstała w roku 1948 i funkcjonowała jako samodzielna placówka kultury do 1992 r. Następnie została włączona w struktury Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie i stanowiła jego placówkę do 2008 r. Biblioteka służy rozwojowi i zabezpieczaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnieniu i rozwojowi kultury w Gminie Andrychów.

samolot

Połączony w całość kadłub został oficjalnie przekazany mieszkańcom miasta w darze Ludowego Lotnictwa Polskiego. W grudniu 1976 roku pracownicy fabryki Andoria zmontowali dla samolotu stalowy podest, na którym został ustawiony. Jak każdy pomnik został on oczywiście opatrzony tabliczką informującą o jego funkcji. Oto jej treść : "Myśliwski samolot odrzutowy Lim-2 konstrukcji Polskiej. Dar Ludowego Lotnictwa Polskiego. Obiekt pamięci Lotników poległych w obronie i wyzwoleniu Ojczyzny w latach II Wojny Światowej. Zmontowano w czynie społecznym przez WSW Andoria grudniu 1976 roku".

stacja kolejowa

Stacja powstała w 1888 r., wraz z budową Kolei Miast Śląskich i Galicyjskich z Frydka przez Cieszyn i Bielsko do Kalwarii Zebrzydowskiej.

pomnik grunwaldzki

Pomnik powstał w 1910 roku w ramach ogólnopolskiej akcji upamiętnienia bitwy pod Grunwaldem (15 lipca 1410), a ufundowali go robotnicy z Andrychowa. Został zniszczony przez Niemców w czasie wojny w 1940 roku, ale można również natknąć się na datę 1942 roku. W pierwotnym wyglądzie pomnik nie posiadał na szczycie orła, ale kamienną kulę armatnią, która rzekomo miała pochodzić z pól bitewnych powstania styczniowego. Ponowne odsłonięcie pomnika miało miejsce 22 lipca 1960, ale na szczycie nie było już kuli. Pomnik od tego czasu wieńczy orzeł, co dziwne - wciąż bez korony.

cmentarz komunalny

Zaczątkiem dzisiejszego cmentarza był dar wdowy po przedsiębiorcy Józefie Kośvitzkim, Marii, która przekazała miastu neogotycką kaplicę- grobowiec rodzinny, wraz z otaczającą go morgą ziemi (1893). Na andrychowskim cmentarzu znajdują się tablice pamiątkowe poświęcone żołnierzom poległym w latach 1914-1921, oficerom Ziemi Andrychowskiej zamordowanym w Katyniu w 1940 r., sierż. r./op. strz. Józefowi Witkowi – członkowi załogi samolotu Liberator VI KG890 GR-S z 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia. Na cmentarzu znajduje się także „Kamień Pamięci”, odsłonięty w 70. rocznicę bitwy o Monte Cassino.

stadion sportowy

Istniejący stadion sportowy Beskid, wybudowany został w okresie międzywojennym. Wcześniej istniał już stadion znajdujący obok Kasy Chorych, władze miasta postanowiły jednak wybudować nowy obiekt na stoku Pańskiej Góry, w bezpośrednim sąsiedztwie powstałego w 1935 r. basenu. Z Miejskiego Stadionu Sportowego korzystały kluby, działające wówczas w Andrychowie: KS „Beskid”, KS „Andrychovia” i KS „Orzeł”. Obiekt wyposażony był w boisko do piłki nożnej z trybunami, korty tenisowe, strzelnicę małokalibrową, boiska do siatkówki i koszykówki, a także urządzenia lekkoatletyczne.

basen kąpielowy

Na terenie otwartego basenu znajdują się następujące urządzenia rekreacyjne: basen pływacki 50m wraz z trybunami, basen rekreacyjny z atrakcjami, brodzik dla dzieci z atrakcjami, zjeżdżalnia wodna – rurowa, plac zabaw dla dzieci, boiska do piłki plażowej, taras widokowo-gastronomiczny, „plaża". Na kondygnacji pierwszego piętra zlokalizowane są pokoje hotelowe na 20 miejsc noclegowych.

CENNIK DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH:

  • cena: 500zł/całość wycieczki (ciuchcia pomieści 55 osób)

  • wycieczka realizowana jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
  • cena obejmuje wycieczkę ciuchcią turystyczną, która mija najważniejsze miejsca/obiekty Miasta Andrychów
  • podczas wycieczki przewodnik opowiada o miejscach/obiektach Miasta Andrychów
  • wycieczka trwa około 60 min. - 80 min.

poznaj swoje miasto

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O HISTORII SWOJEGO MIASTA/WSI, W KTÓREJ MIESZKASZ?

Wycieczka ciuchcią turystyczną to idealny sposób na zapoznanie się z ważniejszymi miejscami okolicy. Taka wycieczka to połączenie EDUKACJI i przyjemności.

Cena: 500zł/całość wycieczki (ciuchcia pomieści 55 osób).

W trakcie wycieczki przewodnik opowiada o charakterystycznych miejscach/budynkach danej miejscowości.

facebook iconWielkie
Targi
facebook iconMini Zoo
?>